Oferta

 

1. Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 


• doradzamy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy,
• opracowujemy politykę rachunkowości firmy wraz z zakładowym planem kont,
• zakładamy księgi rachunkowe,
• prowadzimy księgi rachunkowe i bieżące ewidencje,
• rozliczamy wynagrodzenia,
• sporządzamy deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT i inne,
• sporządzamy deklaracje raportów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• sporządzamy sprawozdania do Urzędu Statystycznego,
• sporządzamy sprawozdania finansowe,
• wykonujemy analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


2. Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

• doradzamy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy,
• zakładamy podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wszystkie niezbędne ewidencje,
• na bieżąco ewidencjonujemy zdarzenia w księdze i ewidencjach dodatkowych,
• rozliczamy wynagrodzenia,
• sporządzamy deklaracje raportów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• sporządzamy sprawozdania do Urzędu Statystycznego ,
• corocznie zamykamy księgi oraz sporządzamy roczne zeznania podatkowe właścicieli firm.

3. Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ewidencji ryczałtowych.

4. Doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz finansów firmy.

• doradzamy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i rejestracji firmy,
• doradzamy dobór najkorzystniejszej formy opodatkowania,

5. Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

• zakładanie i prowadzenie teczek osobowych,
• sporządzanie list płac,
• prowadzenie rozliczeń z ZUS.


6. Rozliczanie z PFRON.

7. Przygotowywanie biznes planów oraz wniosków kredytowych.

8. Inne:

• pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
• pomoc przy przekształcaniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
• sporządzamy rozliczenia roczne,
• szkolenie dla nowych przedsiębiorców, mające na celu ułatwienie startu i zaplanowanie rozwoju firmy znając zasady obowiązujących systemów podatkowych, działania podatku VAT, możliwości zatrudniania pracowników, itp.

9. Wnioski o zwrot VAT:

• sporządzamy wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane.